سپاس4 - صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپاس4
نماد 30 رقمی صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت
کد 5 رقمی نماد SSPF4
کد 12 رقمی نماد IRT1SSPF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت
نام لاتین شرکت Tosse 1 ETF
کد 4 رقمی شرکت SSPF
کد 12 رقمی شرکت IRT1SSPF0003
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت