ثباغ2 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثباغ2
نماد 30 رقمی شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
کد 5 رقمی نماد BGHZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3BGHZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
نام لاتین شرکت Baghmishe
کد 4 رقمی شرکت BGHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BGHZ0001
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده