سپاها2 - سیمان‌سپاهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپاها2
نماد 30 رقمی سیمان‌سپاهان‌
کد 5 رقمی نماد SSEP2
کد 12 رقمی نماد IRO1SSEP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌سپاهان‌
نام لاتین شرکت Sepahan Cement
کد 4 رقمی شرکت SSEP
کد 12 رقمی شرکت IRO1SSEP0005
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ