مکرج1122 - مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مکرج1122
نماد 30 رقمی مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد MKRQ2
کد 12 رقمی نماد IRB5MKRJ01C2
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Shahrdari Karaj-3M
کد 4 رقمی شرکت MKRJ
کد 12 رقمی شرکت IRB5MKRJ01C3
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران