صمعاد412 - صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صمعاد412
نماد 30 رقمی صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%
کد 5 رقمی نماد MA2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6MAD202C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%
نام لاتین شرکت Sokuk Maaden 412
کد 4 رقمی شرکت MAD2
کد 12 رقمی شرکت IRB6MAD202C0
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی