ضترا1145 - اختیارخ شتران-3710-1401/11/19

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضترا1145
نماد 30 رقمی اختیارخ شتران-3710-1401/11/19
کد 5 رقمی نماد 6T551
کد 12 رقمی نماد IRO9PTEH6551
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ شتران-3710-1401/11/19
نام لاتین شرکت PTEH-O-14011119
کد 4 رقمی شرکت PTEH
کد 12 رقمی شرکت IRO9PTEH6550
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی