والبرح - ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی والبرح
نماد 30 رقمی ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد ALBX1
کد 12 رقمی نماد IRR1ALBZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Alborz Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت ALBZ
کد 12 رقمی شرکت IRR1ALBZ0105
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی