طچکا4008 - اختیارف چکاپا-3860-1402/04/04

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طچکا4008
نماد 30 رقمی اختیارف چکاپا-3860-1402/04/04
کد 5 رقمی نماد 1Y701
کد 12 رقمی نماد IROFKAPA1701
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف چکاپا-4000-1402/04/04
نام لاتین شرکت KAPA-O-14020404
کد 4 رقمی شرکت KAPA
کد 12 رقمی شرکت IROFKAPA1708
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه محصولات کاغذی
زیرگروه تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا