سمگا2 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سمگا2
نماد 30 رقمی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
کد 5 رقمی نماد IMFZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3IMFZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
نام لاتین شرکت Cultur.Herit. Inv.
کد 4 رقمی شرکت IMFZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IMFZ0008
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه