تایرا2 - تراکتورسازی‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تایرا2
نماد 30 رقمی تراکتورسازی‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد TRIR2
کد 12 رقمی نماد IRO1TRIR0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت تراکتورسازی‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Tractor
کد 4 رقمی شرکت TRIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1TRIR0009
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی