زعف0110پ20 - زعفران0110نگین وحدت جام(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0110پ20
نماد 30 رقمی زعفران0110نگین وحدت جام(پ)
کد 5 رقمی نماد A0641
کد 12 رقمی نماد IRK1A0641101
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0110نگین وحدت جام(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0008-64
کد 4 رقمی شرکت A064
کد 12 رقمی شرکت IRK1A0641102
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی