صملی4042 - صکوک اجاره صملی404-6ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صملی4042
نماد 30 رقمی صکوک اجاره صملی404-6ماهه18%
کد 5 رقمی نماد ME1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6ME010442
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره صملی404-6ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Melli 404
کد 4 رقمی شرکت ME01
کد 12 رقمی شرکت IRB6ME010441
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای