ولملتح - ح . واسپاری ملت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولملتح
نماد 30 رقمی ح . واسپاری ملت
کد 5 رقمی نماد VLMX1
کد 12 رقمی نماد IRR1VLMT0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . واسپاری ملت
نام لاتین شرکت Mellat Leasing-R
کد 4 رقمی شرکت VLMT
کد 12 رقمی شرکت IRR1VLMT0105
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی