اگ020555 - گام بانک اقتصاد نوین0205

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020555
نماد 30 رقمی گام بانک اقتصاد نوین0205
کد 5 رقمی نماد AE1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB7AE010251
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک اقتصاد نوین0205
نام لاتین شرکت AG Eghtesad Novin
کد 4 رقمی شرکت AE01
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE010253
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد