تبریز112 - مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تبریز112
نماد 30 رقمی مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد TSHQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5TSHM01C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%
نام لاتین شرکت MShTabriz-3M18%
کد 4 رقمی شرکت TSHM
کد 12 رقمی شرکت IRB5TSHM01C6
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران