دالبر2 - البرزدارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دالبر2
نماد 30 رقمی البرزدارو
کد 5 رقمی نماد DALZ2
کد 12 رقمی نماد IRO1DALZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت البرزدارو
نام لاتین شرکت Alborz Darou
کد 4 رقمی شرکت DALZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1DALZ0001
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی