صنم2 - ص.س.صندوق در صندوق صنم

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صنم2
نماد 30 رقمی ص.س.صندوق در صندوق صنم
کد 5 رقمی نماد FF012
کد 12 رقمی نماد IRT3FF010002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.س.صندوق در صندوق صنم
نام لاتین شرکت Sanam FOF
کد 4 رقمی شرکت FF01
کد 12 رقمی شرکت IRT3FF010006
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق س. صندوق در صندوق