کچاد2 - معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کچاد2
نماد 30 رقمی معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کد 5 رقمی نماد CHML2
کد 12 رقمی نماد IRO1CHML0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
نام لاتین شرکت Chadormalu
کد 4 رقمی شرکت CHML
کد 12 رقمی شرکت IRO1CHML0000
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن