افق2 - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی افق2
نماد 30 رقمی فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
کد 5 رقمی نماد OFOG2
کد 12 رقمی نماد IRO1OFOG0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
نام لاتین شرکت Ofogh Koorosh
کد 4 رقمی شرکت OFOG
کد 12 رقمی شرکت IRO1OFOG0003
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
زیرگروه خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره