سی تیپ2ن31 - گواهی سیمان تیپ2گیلان سبز(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن31
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2گیلان سبز(ن)
کد 5 رقمی نماد N0331
کد 12 رقمی نماد IRK2N0330001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2گیلان سبز(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip2 Gilan
کد 4 رقمی شرکت N033
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0330004
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ