تسه0009 - امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0009
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400
کد 5 رقمی نماد MZ361
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ0091
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0009
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ0097
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن