ولقمان2 - سرمایه گذاری لقمان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولقمان2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری لقمان
کد 5 رقمی نماد LOIP2
کد 12 رقمی نماد IRO7LOIP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری لقمان
نام لاتین شرکت Loghman Investment
کد 4 رقمی شرکت LOIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7LOIP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی