حتوکاح - ح . حمل‌ونقل‌توکا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حتوکاح
نماد 30 رقمی ح . حمل‌ونقل‌توکا
کد 5 رقمی نماد HTOX1
کد 12 رقمی نماد IRR1HTOK0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . حمل‌ونقل‌توکا
نام لاتین شرکت Tuka Trans.-R
کد 4 رقمی شرکت HTOK
کد 12 رقمی شرکت IRR1HTOK0102
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل بار زمینی