ضکرمان604 - اختیارخ کرمان-1200-14020606

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضکرمان604
نماد 30 رقمی اختیارخ کرمان-1200-14020606
کد 5 رقمی نماد 009H1
کد 12 رقمی نماد IROAKRMZ0091
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ کرمان-1200-14020606
نام لاتین شرکت KRMZ-O-14020606
کد 4 رقمی شرکت KRMZ
کد 12 رقمی شرکت IROAKRMZ0098
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده