گام0201132 - گواهی اعتبار مولد رفاه0201

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام0201132
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد رفاه0201
کد 5 رقمی نماد W0022
کد 12 رقمی نماد IRB3W0020212
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد رفاه0201
نام لاتین شرکت PCC Refah20230420
کد 4 رقمی شرکت W002
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0020217
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد