اتکام2 - بیمه اتکایی امین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اتکام2
نماد 30 رقمی بیمه اتکایی امین
کد 5 رقمی نماد ETKA2
کد 12 رقمی نماد IRO1ETKA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه اتکایی امین
نام لاتین شرکت Amin Company
کد 4 رقمی شرکت ETKA
کد 12 رقمی شرکت IRO1ETKA0009
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی