صگل592 - صکوک اجاره کگل59-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صگل592
نماد 30 رقمی صکوک اجاره کگل59-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE202
کد 12 رقمی نماد IRB6AE200592
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره کگل59-بدون ضامن
نام لاتین شرکت GOLG Sukuk Ej 59
کد 4 رقمی شرکت AE20
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE200590
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن