اگ0208122 - گام بانک ملت0208

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ0208122
نماد 30 رقمی گام بانک ملت0208
کد 5 رقمی نماد AE672
کد 12 رقمی نماد IRB7AE670282
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک ملت0208
نام لاتین شرکت AG MELAT 0208
کد 4 رقمی شرکت AE67
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE670288
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد