صایپا4092 - صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا4092
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد SX1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6SX010492
نام شرکت صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 409
کد 4 رقمی شرکت SX01
کد 12 رقمی شرکت IRB6SX010491
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری