ضسپا6013 - اختیارخ خساپا-3750-1402/06/14

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضسپا6013
نماد 30 رقمی اختیارخ خساپا-3750-1402/06/14
کد 5 رقمی نماد 6S401
کد 12 رقمی نماد IRO9SIPA6401
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خساپا-3750-1402/06/14
نام لاتین شرکت SIPA-O-14020614
کد 4 رقمی شرکت SIPA
کد 12 رقمی شرکت IRO9SIPA6406
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری