شستا4 - سرمایه گذاری تامین اجتماعی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شستا4
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری تامین اجتماعی
کد 5 رقمی نماد TAMN4
کد 12 رقمی نماد IRO1TAMN0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نام لاتین شرکت Social Sec Inv
کد 4 رقمی شرکت TAMN
کد 12 رقمی شرکت IRO1TAMN0006
بازار بازار معاملات عمده بورس
کد تابلو 5
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای