زعف0118ن112 - زعفران0118نگین سحرخیز(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0118ن112
نماد 30 رقمی زعفران0118نگین سحرخیز(ن)
کد 5 رقمی نماد A0872
کد 12 رقمی نماد IRK2A0870212
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0118نگین سحرخیز(ن)
نام لاتین شرکت Zaferan 0118-87
کد 4 رقمی شرکت A087
کد 12 رقمی شرکت IRK2A0870212
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی