زعف0210پ26 - زعفران0210نگین بدیعی(پ)

آخرین تغییرات

1402/10/06 23:59:59
آخرین قیمت 570000.0000 -3
اولین قیمت 570000.0000 -3
بیشترین قیمت 570000.0000 -3
کمترین قیمت 570000.0000 -3
قیمت پایانی 570000.0000 -3
قیمت پایانی روز قبل 587609.0000
حداکثر قیمت مجاز 597159.0000 1.63
حداقل قیمت مجاز 540287.0000 -8.05
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 12
ارزش معاملات 6840000.0000
میانگین حجم ماه 85

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 12 0
حجم فروش 12 0
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 1 0

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ26
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین بدیعی(پ)
کد 5 رقمی نماد A0951
کد 12 رقمی نماد IRK1A09502A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین بدیعی(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-95
کد 4 رقمی شرکت A095
کد 12 رقمی شرکت IRK1A09502A5
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی