کهربا2 - صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کهربا2
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
کد 5 رقمی نماد ROBA2
کد 12 رقمی نماد IRTKROBA0002
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
نام لاتین شرکت Kahroba Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت ROBA
کد 12 رقمی شرکت IRTKROBA0008
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام