صکویر6062 - صکوک مرابحه کویر606-6ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صکویر6062
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه کویر606-6ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد AD9Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6AD090662
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه کویر606-6ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sukuk Kavir 606
کد 4 رقمی شرکت AD09
کد 12 رقمی شرکت IRB6AD090661
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه