شاوان2 - پالایش نفت لاوان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شاوان2
نماد 30 رقمی پالایش نفت لاوان
کد 5 رقمی نماد PNLZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3PNLZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پالایش نفت لاوان
نام لاتین شرکت Lavan Oil Ref.
کد 4 رقمی شرکت PNLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PNLZ0000
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی