مدیر2 - ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مدیر2
نماد 30 رقمی ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س
کد 5 رقمی نماد RETF2
کد 12 رقمی نماد IRT3RETF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س
نام لاتین شرکت Retirement ETF
کد 4 رقمی شرکت RETF
کد 12 رقمی شرکت IRT3RETF0004
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام