اگ020354 - گام بانک پارسیان0203

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020354
نماد 30 رقمی گام بانک پارسیان0203
کد 5 رقمی نماد AE4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB7AE040231
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک پارسیان0203
نام لاتین شرکت AG BankParsian0203
کد 4 رقمی شرکت AE04
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE040235
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد