وسبحان2 - سرمایه گذاری سبحان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وسبحان2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری سبحان
کد 5 رقمی نماد SOBZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3SOBZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری سبحان
نام لاتین شرکت Sobhan Invest.
کد 4 رقمی شرکت SOBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SOBZ0008
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی