گام020361 - گواهی اعتبار مولد شهر0203

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020361
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد شهر0203
کد 5 رقمی نماد W0051
کد 12 رقمی نماد IRB3W0050231
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد شهر0203
نام لاتین شرکت PCC Shahr20230621
کد 4 رقمی شرکت W005
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0050230
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد