زعف0210پ10 - زعفران0210نگین طلای سرخ(پ)

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:17:17
آخرین قیمت 822006 1.64
اولین قیمت 839000 3.74
بیشترین قیمت 839000 3.74
کمترین قیمت 811001 0.28
قیمت پایانی 820678 1.48
قیمت پایانی روز قبل 808728
حداکثر قیمت مجاز 849770.00 5.07
حداقل قیمت مجاز 768840.00 -4.93
تعداد معاملات 22
حجم معاملات 4381
ارزش معاملات 3595389870
میانگین حجم ماه 231188

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 4381 0
حجم فروش 4381 0
تعداد خرید 8 0
تعداد فروش 9 0

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ10
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین طلای سرخ(پ)
کد 5 رقمی نماد A0781
کد 12 رقمی نماد IRK1A07802A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین طلای سرخ(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-78
کد 4 رقمی شرکت A078
کد 12 رقمی شرکت IRK1A07802A1
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی