کزغال2 - زغال سنگ پروده طبس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کزغال2
نماد 30 رقمی زغال سنگ پروده طبس
کد 5 رقمی نماد TPCZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3TPCZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت زغال سنگ پروده طبس
نام لاتین شرکت TabasParvadeh Coal
کد 4 رقمی شرکت TPCZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TPCZ0005
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه استخراج زغال سنگ
زیرگروه استخراج و انبار زغال سنگ سخت