اگ0206182 - گام بانک تجارت0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ0206182
نماد 30 رقمی گام بانک تجارت0206
کد 5 رقمی نماد AE7Q2
کد 12 رقمی نماد IRB7AE070262
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک تجارت0206
نام لاتین شرکت AG BankTejarat0206
کد 4 رقمی شرکت AE07
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE070265
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد