آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاما2
نماد 30 رقمی باما
کد 5 رقمی نماد BAMA2
کد 12 رقمی نماد IRO1BAMA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت باما
نام لاتین شرکت Bama
کد 4 رقمی شرکت BAMA
کد 12 رقمی شرکت IRO1BAMA0001
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن