دارابح - ح.پتروشیمی داراب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دارابح
نماد 30 رقمی ح.پتروشیمی داراب
کد 5 رقمی نماد PDXX1
کد 12 رقمی نماد IRR7PDRP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.پتروشیمی داراب
نام لاتین شرکت Darab Petro.-R
کد 4 رقمی شرکت PDRP
کد 12 رقمی شرکت IRR7PDRP0106
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود