ضتوان604 - اختیارخ توان-19000-14020612

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضتوان604
نماد 30 رقمی اختیارخ توان-19000-14020612
کد 5 رقمی نماد 021S1
کد 12 رقمی نماد IROATVAF0211
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ توان-19000-14020612
نام لاتین شرکت TVAF-O-14020612
کد 4 رقمی شرکت TVAF
کد 12 رقمی شرکت IROATVAF0216
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام