های وب2 - داده گسترعصرنوین-های وب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی های وب2
نماد 30 رقمی داده گسترعصرنوین-های وب
کد 5 رقمی نماد HWEB2
کد 12 رقمی نماد IRO1HWEB0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت داده گسترعصرنوین-های وب
نام لاتین شرکت S*HiWeb
کد 4 رقمی شرکت HWEB
کد 12 رقمی شرکت IRO1HWEB0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده