هبوعلی36 - اختیارف ت بوعلی-64746-03/06/19

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هبوعلی36
نماد 30 رقمی اختیارف ت بوعلی-64746-03/06/19
کد 5 رقمی نماد 55T01
کد 12 رقمی نماد IRS4BONA5501
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت بوعلی-64746-03/06/19
نام لاتین شرکت BONA-14030619-TM
کد 4 رقمی شرکت BONA
کد 12 رقمی شرکت IRS4BONA5506
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود