طتوسن1104 - اختیارف توسن-20400-14011117

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طتوسن1104
نماد 30 رقمی اختیارف توسن-20400-14011117
کد 5 رقمی نماد 105N1
کد 12 رقمی نماد IROBTOSZ0051
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف توسن-20400-14011117
نام لاتین شرکت TOSZ-O-14011117
کد 4 رقمی شرکت TOSZ
کد 12 رقمی شرکت IROBTOSZ0053
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار