شفا2 - سرمایه گذاری شفادارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شفا2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری شفادارو
کد 5 رقمی نماد SHFA2
کد 12 رقمی نماد IRO1SHFA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری شفادارو
نام لاتین شرکت ShafaDarou Inv.
کد 4 رقمی شرکت SHFA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHFA0004
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی